Merke- og planleggingsdager

Oktober 2019

24.

FN-dagen - Foreldrearrangement

November 2019

15.

Planleggingsdag

Desember 2019

13.

Lucia - Foreldrearrangement

18.

Nissefest

Januar 2020

2.

Planleggingsdag

Mars 2020

10.

Barnehagedagen - Foreldrearrangement

April 2020

3.

Gul lunsj

Mai 2020

15.

17. mai markering

Juni 2020

2.-3.

Planleggingsdager

10.

Sommerfest - Foreldrearrangement

Juli 2020

13.-24.

Sommerstengt