Merke- og planleggingsdager

September 2021

10.

Planleggingsdag

10.

Planleggingsdag

15.

Foreldremøte

15.

Foreldremøte

16.-17.

Fotografering

16.-17.

Fotografering

Oktober 2021

22.

FN dag

22.

FN dag

November 2021

12.

Planleggingsdag

12.

Planleggingsdag

Desember 2021

13.

Lucia feiring

13.

Lucia feiring

17.

Nissefest markering for barna

17.

Nissefest markering for barna

Januar 2022

3.

Planleggingsdag

3.

Planleggingsdag

Februar 2022

7.

Samefolkets dag

7.

Samefolkets dag

18.

Karneval

18.

Karneval

Mars 2022

15.

Barnehagedagen

15.

Barnehagedagen

April 2022

8.

Gul lunsj for barna

8.

Gul lunsj for barna

Mai 2022

16.

17. mai markering

16.

17. mai markering

30.-31.

Planleggingsdager

30.-31.

Planleggingsdager

Juni 2022

8.

Sommeravslutning grønn gruppe

8.

Sommeravslutning grønn gruppe