Merke- og planleggingsdager

Oktober 2018

18.-19.

Planleggingsdager

24.

FN dagen, foreldrekaffe

Desember 2018

13.

Lucia markering

18.

Nissefest

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

30.

Ski og akedag

Februar 2019

8.

Karneval

Mars 2019

12.

Barnehagedagen, foreldrekaffe

April 2019

12.

Gul lunsj for barna

Mai 2019

16.

17. mai markering

Juni 2019

3.-4.

Planleggingsdager

5.

Sommerfest

Juli 2019

15.-26.

Sommerstengt