Merke- og planleggingsdager

September 2022

8.-9.

Planleggingsdager

Oktober 2022

24.

FN dagen foreldre inviteres med

Desember 2022

13.

Lucia markering foreldre inviteres med

16.

Nissefest

Januar 2023

2.

Planleggingsdag

17.

Ski- og akedag

Februar 2023

6.

Samefolkets dag

17.

Karneval

Mars 2023

14.

Barnehagedagen foreldre inviteres med

31.

Gul lunsj

Mai 2023

16.

17. mai markering

19.

Planleggingsdag

30.

Planleggingsdag

Juni 2023

8.

Avslutning for grønn gruppe med foreldre